Διοικητικό Συμβούλιο

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους πιο κάτω:
 
Α/Α  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  Θέση
1 Κυριάκος Ταλατίνης  Πρόεδρος
2 Κλέων Ιακωβίδης Αντιπρόεδρος
3 Μιχάλης Ψηλογένης Γραμματέας
4 Στέφανος Φιντικλής  Ταμίας
5 Χαράλαμπος Πετρίδης Μέλος
6 Λάμπρος Καλογήρου Μέλος
7 Άντυς Τηλεμάχου Μέλος
8 Κυριάκος Μακρίδης  Μέλος
9 Πόλυς Κουρουσίδης  Μέλος
     
     
      +357.22516050