Μέλη του Συνδέσμου

Τα μέλη μας είναι πλήρως καταρτισμένα, τόσο από ακαδημαϊκής άποψης, όσο και από πλευράς πρακτικών εμπειριών και είναι επίσης μέλη σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, όπως το Royal Institute of Chartered Surveyors. Επίσης, ο Σύνδεσμος είναι μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης και Διαχείρισης της Γης του “International Federation of Surveyors (FIG)”. Τοπικά, ο Σύνδεσμος είναι μέλος του ΚΕΒΕ.

 
      +357.22675577