Ειδήσεις

22 Μαρ. 2012

H Διαδικασία Διαχωρισμού Οικοπέδων - Χρονοβόρα διαδικασία

Στην διάθεση ενός οικιστικού τεμαχίου, αρκετοί ιδιοκτήτες (κυρίως ιδιώτες) καθορίζουν την τιμή πώλησης του ακινήτου τους με βάση τις τρέχουσες αξίες της περιοχής. Δηλαδή ένα τεμάχιο 10 σκάλες το οποίο για παράδειγμα μπορεί να διαχωριστεί σε 15 οικόπεδα και με αξία οικοπέδων στην περιοχή €200.000, ο ιδιοκτήτης υπολογίζει 15 Χ €200.000 – Ολική Αξία Τεμαχίου €3.000.000.
25 Μαρ. 2009

Πολεοδομική Αμνηστία και Τίτλοι Ιδιοκτησίας

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Κύπρου μετά από ενδελεχή μελέτη των Νομοσχεδίων που αφορούν την Πολεοδομική Αμνηστία κατέθεσε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τις εισηγήσεις – απόψεις – τροποποιήσεις που εισηγείται για να υπάρξει πρακτική εφαρμογή με στόχο την σύντομη έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.
      +357.22675577