board@propertyvaluers.org.cy

Αποστολή του Συνδέσμου

Να εκπροσωπεί στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο Κόσμο, όλους τους Επιστήμονες Εγκεκριμένους Εκτιμητές και τους Επιστήμονες Εκτιμητές οι οποίοι ασκούν το Επάγγελμα (ή έχουν αφυπηρετήσει) και κατοικούν μόνιμα, στην Κύπρο.
Να εκπροσωπεί στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο Κόσμο, όλους τους Επιστήμονες Εγκεκριμένους Εκτιμητές και τους Επιστήμονες Εκτιμητές οι οποίοι ασκούν το Επάγγελμα (ή έχουν αφυπηρετήσει) και κατοικούν μόνιμα, στην Κύπρο.

Να προάγει στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο Κόσμο τους γενικότερους σκοπούς του Συνδέσμου, οι οποίοι είναι, η διασφάλιση της προαγωγής και η διευκόλυνση της απόκτησης εκείνης της γνώσης που συνιστά το Επάγγελμα του Επιστήμονα Εκτιμητή Ακινήτων, δηλαδή, τις τέχνες, τις επιστήμες και την πρακτική άσκηση:

του καθορισμού των αξιών όλων των ειδών έγγειας και στεγαστικής περιουσίας και των ποικίλων σχετικών με αυτή συμφερόντων,

της διαχείρισης και της ανάπτυξης της κτηματικής περιουσίας και άλλων επιχειρήσεων σχετικών προς την κτηματική περιουσία,

της εξασφάλισης της καλύτερης δυνατόν χρήσης της γης και τον σχετιζόμενων με αυτή πόρων προς αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών αναγκών, και

της διά μεσιτείας πώλησης (είτε εκουσίως, είτε διά πλειστηριασμού, είτε διαφορετικά),αγοράς ή ενοικίασης ακίνητης ή κινητής περιουσίας ή οποιωνδήποτε σχετικών με αυτή συμφερόντων και τη διατήρηση και προαγωγή της χρησιμότητας του Επαγγέλματος του Επιστήμονα Εκτιμητή Ακινήτων προς το δημόσιο όφελος.

Προς εξυπηρέτηση των γενικότερων σκοπών που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο:

να λειτουργεί ως επίκεντρο για όλους τους Επιστήμονες Εγκεκριμένους Εκτιμητές και τους Επιστήμονες Εκτιμητές, στην Κύπρο,

να προάγει το Επάγγελμα και τα ενδιαφέροντα των Μελών του Συνδέσμου στην Κύπρο,

να εξασφαλίζει και να διοχετεύει στα Μέλη του Συνδέσμου πληροφορίες σχετικές προς τις ευκαιρίες για την προαγωγή του Επαγγέλματος στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο Κόσμο,

να εξασφαλίζει και να διοχετεύει στην Κύπρο τεχνικές και επαγγελματικές πληροφορίες σχετικές με το Επάγγελμα,

να ενημερώνει τα Μέλη του Συνδέσμου επί τεχνικών και επαγγελματικών θεμάτων σχετικών με το Επάγγελμα, προς τα οποία επικεντρώνεται το Ευρωπαϊκό και το διεθνές ενδιαφέρον,

να αναπτύσσει δεσμούς, να διατηρεί στενή επαφή και να συνεργάζεται με το ΕΤΕΚ, καθώς και με άλλους συγγενείς επαγγελματικούς συνδέσμους και οργανισμούς στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο Κόσμο,

να δίδει βοήθεια στο ΕΤΕΚ μέσω επαφών με άλλους συγγενείς επαγγελματικούς συνδέσμους και οργανισμούς, καθώς και με κρατικά τμήματα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο Κόσμο,

να συμβουλεύει και να βοηθά το ΕΤΕΚ σε σχέση με οποιεσδήποτε επαγγελματικές εξετάσεις των μελών ή των υποψηφίων μελών του ΕΤΕΚ,

να συμβουλεύει και να βοηθά το ΕΤΕΚ σε σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση της οποιασδήποτε πρακτικής εξάσκησης την οποία επιδέχονται τα μέλη ή τα υποψήφια μέλη του ΕΤΕΚ,

να παρέχει βοήθεια και καθοδήγηση στα υποψήφια μέλη του ΕΤΕΚ,

να παρέχει βοήθεια στα Μέλη του Συνδέσμου να εκπληρώνουν την απαιτούμενη υποχρέωση τους αναφορικά με την συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και αναβάθμιση τους,

να επιμελείται σε γενικές γραμμές το επαγγελματικό επίπεδο, την επαγγελματική πρακτική και την επαγγελματική δεοντολογία των Μελών του Συνδέσμου, και

κατ’ επέκταση και προς εφαρμογή των προνοιών της υποπαραγράφου (ιβ) ανωτέρω, να διατηρεί μητρώο όλων των οίκων και των ελευθέρων επαγγελματιών Μελών του Συνδέσμου οι οποίοι ασκούν το Επάγγελμα στην Κύπρο.

Share this article:
Ο Ανεξάρτητος Επαγγελματίας Εκτιμητής Ακινήτων

Συνεχώς , το ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Οι επιδράσεις αυτών των προκλήσεων δεν αφήνουν ανεπηρέαστο