Ειδήσεις

20 Νοέμβ. 2009

Αποστολή του Συνδέσμου

Να εκπροσωπεί στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο Κόσμο, όλους τους Επιστήμονες Εγκεκριμένους Εκτιμητές και τους Επιστήμονες Εκτιμητές οι οποίοι ασκούν το Επάγγελμα (ή έχουν αφυπηρετήσει) και κατοικούν μόνιμα, στην Κύπρο.
13 Ιουλ. 2009

Υποεπιτροπές

Επιτροπή Διαχείρισης ιστοσελίδας Διαδικτύου Επιτροπή Προώθησης Προβλημάτων Επαγγέλματος Επιτροπή Διαχείρισης Οικονομικών Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εκδόσεων...
      +357.22675577