Ειδήσεις

11 Ιαν. 2021

Real Estate Outlook 2021: Is the focus shifting to new opportunities?

The New Year has entered with a sense of optimism as vaccines are getting more widely available to the public by the day. 
26 Αυγ. 2019

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι αμοιβές των Εκτιμητικών Υπηρεσιών, Τα «δέκα πρέπει» του καλού εκτιμητή...
25 Φεβ. 2019

Ο Ανεξάρτητος Επαγγελματίας Εκτιμητής Ακινήτων

Συνεχώς , το ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Οι επιδράσεις αυτών των προκλήσεων δεν αφήνουν ανεπηρέαστο το εκτιμητικό επάγγελμα.
22 Μαρ. 2012

H Διαδικασία Διαχωρισμού Οικοπέδων - Χρονοβόρα διαδικασία

Στην διάθεση ενός οικιστικού τεμαχίου, αρκετοί ιδιοκτήτες (κυρίως ιδιώτες) καθορίζουν την τιμή πώλησης του ακινήτου τους με βάση τις τρέχουσες αξίες της περιοχής. Δηλαδή ένα τεμάχιο 10 σκάλες το οποίο για παράδειγμα μπορεί να διαχωριστεί σε 15 οικόπεδα και με αξία οικοπέδων στην περιοχή €200.000, ο ιδιοκτήτης υπολογίζει 15 Χ €200.000 – Ολική Αξία Τεμαχίου €3.000.000.
20 Νοέμβ. 2009

Αποστολή του Συνδέσμου

Να εκπροσωπεί στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο Κόσμο, όλους τους Επιστήμονες Εγκεκριμένους Εκτιμητές και τους Επιστήμονες Εκτιμητές οι οποίοι ασκούν το Επάγγελμα (ή έχουν αφυπηρετήσει) και κατοικούν μόνιμα, στην Κύπρο.
13 Ιουλ. 2009

Υποεπιτροπές

Επιτροπή Διαχείρισης ιστοσελίδας Διαδικτύου Επιτροπή Προώθησης Προβλημάτων Επαγγέλματος Επιτροπή Διαχείρισης Οικονομικών Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εκδόσεων...
25 Μαρ. 2009

Πολεοδομική Αμνηστία και Τίτλοι Ιδιοκτησίας

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Κύπρου μετά από ενδελεχή μελέτη των Νομοσχεδίων που αφορούν την Πολεοδομική Αμνηστία κατέθεσε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τις εισηγήσεις – απόψεις – τροποποιήσεις που εισηγείται για να υπάρξει πρακτική εφαρμογή με στόχο την σύντομη έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.
      +357.22675577